TR> > TR> TR> TR> TR> TR>
Hieronder vindt u enkele reproducties van de vogelstudies van Dick Bakker. Wilt u de studies op groter formaat bekijken en/of wilt u meer informatie over de studie, klik dan op de afbeelding.
    ijsvogel  
    pimpelmees  
    fuut  
    steenloper  
    zwartkopje  
    kluut  
    staartmees  
    roerdomp  
    jonge plevier  
    putter       
      ransuil  
   watersnip  
      roodborsttapuit  
   jonge kievit  
      steenuil  
   roek  
      purperreiger  
   roodborstje  
      boomkruiper  
   witte kwikstaart  
      groene specht  
   pestvogel  
      grutto  
   goudhaantje  
      grote bonte specht  
   kauw  
      goudvink  
   nonnetje  
home